Politica de confidentialitate

POLITICA DE UTILIZARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta Politica de utilizare a datelor personale este destinata sa va ajute sa intelegeti modul in care societatea ALCOR INVEST 2000 SRL, cu sediul social in MUNICIPIUL BUCURESTI, Str. Baicului 82 PARTER (CLADIREA NOUA) Bucuresti sect 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/15957/1991, cod unic de inregistrare RO378490 (denumita in continuare ALCOR) prelucreaza date cu caracter personal, in calitate de operator, in conformitate cu Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, precum si a legislatiei secundare in materie, pe care le utilizeaza in desfasurarea activitatii curente si in indeplinirea obiectului de activitate.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca, in calitate de operator suntem responsabili pentru a decide modalitatea in care detinem si prelucram datele personale si, in conformitate cu legile privind protectia datelor cu caracter personal, suntem obligati sa va comunicam prezenta Politica de utilizare a datelor cu caracter personal.

ALCOR prelucreaza datele personale furnizate si/sau solicitate doar pentru a ajuta clientii in achizitionarea de servicii si produse de pe site-ul www.Alcor-Holding.ro si subdomeniile acestuia.

Va rugam sa aveti in vedere ca (i) datele cu caracter personal reprezinta informatiile care identifica o persoana fizica sau care o fac cel putin identificabila si (ii) prelucrarea datelor cu caracter personal, reprezinta orice operatiune asupra datelor cu caracter personal, cum ar fi colectarea, vizualizarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea stergerea sau distrugerea.

Website-ul ALCOR si confidentialitatea datelor

ALCOR respecta confidentialitatea vizitatorilor site-ului www.Alcor-Holding.ro, precum si a persoanelor ale caror date le prelucreaza si protejeaza informatiile privitoare la persoane identificabile („date cu caracter personal”) care sunt furnizate in legatura cu site-ul, respectiv informatii despre vizita dvs. din cookie-uri, inclusiv prin clickstream catre, prin si de pe site-ul nostru (inclusiv data si ora), paginile pe care le-ati vizualizat sau cautat, timpii de raspuns al paginii, erorile de descarcare, durata vizitelor la anumite pagini, clicuri) si metode utilizate pentru a rasfoi din pagina.

Site-ul ALCOR utilizeaza module cookie, insa aveti dreptul de a refuza cookie-urile, daca doriti. Pentru a face acest lucru, va trebui sa ajustati setarile browserului. Pentru informatii detaliate despre modulele cookie pe care le folosim si despre scopurile pentru care le folosim, precum si despre utilizarea de catre terti a modulelor cookie si despre informatiile privind blocarea sau refuzarea cookie-urilor, consultati Politica privind utilizare cookie-uri.

Site-ul www.Alcor-Holding.ro poate include link-uri catre alte website-uri asupra carora ALCOR nu are niciun control. ALCOR nu este responsabila de politicile privind confidentialitatea sau de practicile cu privire la datele cu caracter personal a altor website-uri. In situatia in care accesati aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, va rugam sa consultati politicile de confidentialitate ale acestor site-uri pentru a putea intelege in ce mod colecteaza, utilizeaza si comunica informatiile Dumneavoastra.

Informatiile si datele cu caracter personal pe care le prelucram

Datele cu caracter personal furnizate de catre Dumneavoastra (nume, prenume, adresa de e-mail, locatie) pot sta la baza studiilor realizate de  ALCOR, inclusiv cu privire la comportamentul general al persoanelor care au accesat site-ul ALCOR (numarul de vizite, timp mediu petrecut, pagini vizitate, precum si alte statistici generale referitoare la vizitatori), dar si pentru contactarea dvs. in vederea stabilirii unei relatii de colaborare si/sau derularea relatiei de afaceri.

De regula, colectam urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, sex, data/locul nasterii, cetatenia, nationalitate, date din actele de stare civila, adresa de domiciliu/resedinta/adresa pentru livrare, adresa de e-mail, telefon fix/mobil, date bancare, semnatura, coduri de identificare client/identificator online, cont social media, societatea la care lucrati, functia sau pozitia dumneavoasra, precum si orice alte categorii de date pe care Dumneavoastra le furnizati in mod direct.

In cazul in care persoanele vizate refuza sa furnizeze anumite categorii de date cu caracter personal sau isi exercita drepturile de stergere, restrictionare, opozitie, in conditiile prevazute de lege, este posibil ca ALCOR sa nu poata indeplini scopurile de prelucrare prezentate in prezenta Politica de utilizare a datelor cu caracter personal.

Temeiurile prelucrarii

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre ALCOR in baza urmatoarelor temeiuri legale:

indeplinirea obligatiilor legale si contractuale ale ALCOR:

crearea si administrarea contului in cadrul website-lui www.Alcor-Holding.ro;

prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea si facturarea acestora;

solutionarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile sau serviciile achizitionate;

returul produselor conform prevederilor legale;

rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

indeplinirea intereselor legitime ale ALCOR in contextul realizarii obiectului sau de activitate, pentru buna executare a contractelor incheiate cu clientii nostri sau alti parteneri contractuali, pentru luarea de masuri de protectie a site-ului www.Alcor-Holding.ro si a utilizatorilor acestuia fata de atacuri cibernetice, de prevenire si detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informatii catre autoritatile publice competente sau de gestionare a diverselor altor riscuri.

indeplinirea obligatiilor legale ale ALCOR, inclusiv cu privire la siguranta si securitatea personalului, spatiilor, bunurilor si operatiunilor.

Persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin intermediul site-lui ALCOR prelucreaza datele cu caracter personal ale urmatoarelor categorii de persoane fizice: clienti si potentiali clienti persoane fizice, membrii de familie ai clientilor, reprezentanti legali ai clientilor persoane juridice, beneficiari reali ai clientilor persoane fizice, persoane fizice implicate in activitatea partenerilor contractuali persoane juridice ai ALCOR, persoane fizice imputernicite de catre clienti, prestatori de servicii persoane fizice, terti garanti persoane fizice, evaluatori externi pentru bunurile detinute de proprietari persoane fizice si/sau reprezentantii legali ai proprietarilor persoane juridice, agenti de asigurari persoane fizice, brokeri persoane fizice.]

Cum utilizam si comunicam datele cu caracter personal procesate

Datele cu caracter personal pe care le colectam prin intermediul site-lui www.Alcor-Holding.ro sunt prelucrate in principal pentru indeplinirea urmatoarelor scopuri: (i) crearea unui cont de utilizator pentru achizitionarea produselor, (ii) procesarea si livrarea produselor comandate, inclusiv a retururilor, (iii) administrarea contului creat pe site-ul ALCOR, (iv) solutionarea cererilor, (v) scopuri de marketing direct, publicitate prin intermedierea/promovarea de produse si servicii (vi) transmiterea unor oferte pentru produsele complementare sau accesorii produselor cumparate, (vii) informarea despre promotiile ALCOR sau despre orice alte promotii sau activitati desfasurate de ALCOR prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, telefon, SMS, etc.), (viii) efectuarea de sondaje cu privire la activitatea ALCOR si a tertilor parteneri contractuali, (ix) prevenirea fraudelor si spalarea de bani sau finantarea actelor de terorism, precum si analizarea si gestionarea riscurilor comerciale (x) crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, (xi) audit intern/extern, (xii) constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale ALCOR in instanta, precum si constituirea de probe in acest sens.

Prelucrari date pentru care avem nevoie de acordul dumneavoastra

Pentru anumite scopuri de prelucrare, pentru care este necesar, conform legii, ca ALCOR sa obtina consimtamantul dumneavoastra. ALCOR va obtine acest consimtamant prin diverse mijloace, spre exemplu, prin semnarea de catre dumneavoastra a unei note de informare puse la dispozitie de catre ALCOR cand vizitati un magazin ALCOR sau prin intermediul website-ului ALCOR.

Scopurile pentru care este cel mai probabil ca ALCOR sa obtina consimtamantul dumneavoastra sunt urmatoarele:

marketing direct, publicitate prin intermedierea/ promovarea celor mai potrivite produse si servicii  ALCOR, ale partenerilor ALCOR, inclusiv transmiterea de catre ALCOR a unor comunicari comerciale in acest scop prin e-mail, SMS sau alte mijloace electronice, ce pot sa nu implice un operator uman;

analize aprofundate pentru personalizarea ofertelor de produse si servicii, inclusiv prin utilizarea si combinarea datelor si/sau consultarea bazelor de date interne, externe si/sau a platformelor online (cum ar fi datele legate de interactiunile dvs. cu ALCOR), in masura in care acordul este cerut conform legii prin raportare la eventualele efecte juridice, pentru a putea sa iti trimitem mesaje privind produsele si servicii ale ALCOR si respectiv sa iti oferim produse si servicii personalizate in functie de profilul tau (spre exemplu, crearea de oferte personalizate pornind de la datele de tranzactionare, datele demografice si produse detinute.

Consimtamantul exprimat cu privire la activitatile de prelucrare listate in paragraful de mai sus, poate fi retras in orice moment, fara a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare efectuate inaintea retragerii.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, ALCOR poate sa dezvaluie anumite categorii de date cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: persoana vizata si/sau reprezentantii sai legali, reprezentantii ALCOR, societati desemnate de catre ALCOR pentru gestiunea comenzilor, furnizorii de produse si/sau servicii ai ALCOR, furnizorii de servicii bancare/de plata, furnizorii de servicii de contabilitate, autoritati judecatoresti sau alte autoritati publice de orice tip, societati de asigurare si reasigurare, companii de curierat, evaluatori, alti parteneri contractuali si/sau imputerniciti ai ALCOR.

Transferul datelor cu caracter personal 

ALCOR nu transfera date cu caracter personal in afara Romaniei.

Durata prelucrarii datelor

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, ALCOR va prelucra datele cu caracter personal pe durata executarii relatiilor contractuale, precum si ulterior incetarii contractelor, in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, cu privire la aspecte de raspundere juridica, prescriptie, dar fara limitare la dispozitiile legale cu privire la contabilitate sau arhivare.

Cu titlu general, exemplificam durate stabilite pentru stocarea datelor cu caracter personal:

10 ani de la inceputul anului urmator celui in care au fost realizate/ emise/ inregistrate documentele justificative in cazul stocarii datelor, in vederea indeplinirii prevederilor ce tin de legislatia fiscal-contabila legata de pastrarea registrelor contabile si documentelor justificative;

durata acordului dvs. pentru primirea comunicarilor de marketing direct si ulterior pentru perioada necesara demonstrarii conformarii cu cerintele legale, in cazul bazelor de date administrate in scop de marketing direct.

Drepturile persoanei vizate

Persoanele vizate beneficiaza, in conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal de urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare: Dreptul de a obtine informatii cu privire la activitatile de prelucrare efectuate in legatura cu datele dumneavoastra.

Dreptul de acces la date: Dreptul de a solicita si obtine o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii, cu conditia de a nu aduce atingere drepturilor si libertatilor altora.

Dreptul la rectificare: Dreptul de a ne solicita rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): Dreptul de a solicita stergerea totala sau partiala a datelor cu caracter personal, dar numai in cazul in care acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau pentru v-ati retras consimtamantul (in cazul in care prelucrarea datelor se baza pe consimtamant) sau pentru a da curs unui drept legal de a va opune sau acestea au fost prelucrate ilegal sau pentru indeplinirea unei obligatii legale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii: Dreptul de a ne solicita sa nu utilizam datele dumneavoastra ci doar sa le stocam pana la rezolvarea unei alte solicitari din partea dumneavoastra si anume: ati cerut rectificarea datelor, v-ati opus stergerii datelor in situatia unei prelucrari ilegale, ne-ati solicitat sa va furnizam anumite date pentru apararea unui drept, v-ati opus prelucrarii datelor.

Dreptul la portabilitatea datelor: Dreptul de a cere ca datele dumneavoastra sa va fie furnizate pe un suport utilizat in mod curent, intr-un format usor de citit (exemplu: prin e-mail sau sa fie trimise catre un alt operator; Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplica in cazul in care  prelucrarea nu se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract sau prelucrarea nu este efectuata prin mijloace automate.

Dreptul la opozitie: Dreptul de a opune prelucrarilor de date derulate pe baza interesului legitim al ALCOR in cazul in care considerati ca drepturile si libertatile dvs. fundamentale prevaleaza fata de acest interes.De asemenea, va puteti opune oricand prelucrarii datelor dvs. in scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fara a invoca vreun motiv, caz in care vom inceta in cel mai scurt timp posibil aceasta prelucrare;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate: Dreptul sa nu fiti supus unei decizii automate, daca aceasta produce efecte juridice asupra dumneavoastra sau va afecteaza similar, intr-o masura semnificativa (exemplu: refuzul automat de a incheia un contract cu dumneavoastra, bazat pe o prelucrare de date).

Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care se considera necesar. Aveti dreptul sa depuneti o plangere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. In Romania, datele de contact ale autoritatii de supraveghere pentru protectia datelor sunt urmatoarele:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Persoanele vizate isi pot exercita dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate prin transmiterea catre ALCOR a unei cereri scrise (in format letric/electronic prin e-mail), insotita de o copie o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

Este posibil sa fie nevoie sa solicitam informatii specifice de la dvs. pentru a ne ajuta sa va confirmam identitatea si sa va asiguram dreptul de a va accesa datele dvs. personale (sau de a va exercita oricare dintre celelalte drepturi ale dvs.). Aceasta este o masura de securitate pentru a se asigura ca datele cu caracter personal nu sunt divulgate niciunei persoane care nu are dreptul sa o primeasca. De asemenea, va putem contacta pentru a va solicita informatii suplimentare in legatura cu solicitarea dvs. de a accelera raspunsul nostru.

Incercam sa raspundem tuturor solicitarilor legitime in decurs de o luna. Ocazional, poate sa dureze mai mult de o luna daca solicitarea dvs. este deosebit de complexa sau ati facut mai multe solicitari. In acest caz, va vom anunta si va vom tine informati cu privire la stadiul solicitarilor.

Va informam totodata ca puteti sa ne solicitati sa va transmitem mesaje de marketing in orice moment, urmand link-urile de renuntare la orice mesaj de marketing trimis catre dvs. sau sa ne contactati la adresa de e-mail office@alcor-holding.ro in orice moment.

Modificarile aduse Politicii de utilizare a datelor personale

In situatia in care prezenta Politica de Utilizare a Datelor cu Caracter Personal se va modifica,ALCOR va publica pe aceasta pagina o versiune actualizata a politicii. Prin consultarea frecventa a acestui site puteti sa va asigurati ca aveti cunostinta permanent despre activitatile de prelucrare intreprinse de catre ALCOR.

Pentru mai multe detalii cu privire la (i) activitatile de prelucrare efectuate de catre ALCOR, (ii)  drepturile existente in contextul prelucrarii datelor sau (iii) prezenta Politica de utilizare a datelor personale, se poate adresa o cerere in format letric/electronic prin e-mail catre office@alcor-holding.ro.

Completeaza formularul de mai jos si te vom contacta in cel mai scurt timp!

Call Now Button